2021-03-05

3.7K

【理財個案2021】50歲的資產配置計劃!

龔成老師您好,非常喜歡睇您的信箱。我有些理財問題希望您能指點迷津!

我今年50歲,家庭主婦,我先生51歲,家庭收入4萬, 有感工作可能不穩。估計將來工作收入可能會大減, 想利用現有資產產生現金流。

現時扣除必要開支每月約可儲1.5萬。

開始月供股票 :
0012 恒基地產 $1000
2318 平保 $1000
0003 煤氣 $1000
0823 領展 $1000
2800 盈富基金 $1000

現有股票 : 66 地鐵 1116股
2588 中航租賃 200股

更多文章:【理財個案2021】擁物業車位的財務增值方案

現有資產如下 :

1. 現金65萬
2. 銀行定期275萬 (19年中及20年初到期, 息率約2.5厘)
3. 定息儲蓄保險25萬 (5年後到期取30萬)
4. 延期年金兩份, 尚餘4年未供,每年需供款約13萬, 預計65至85歲時可產生每月現金流約$5800左右外, 會有剩餘價值約90萬
5. 供滿自住樓約870萬
6. 夫婦兩人強積金共約120萬

我想將資金續步投入股票市場, 因為有感而家個市都算幾高, 故先用月供形式入市,想待跌市先分注入大藍籌同收息股, 如REITS同新地, 港交所, 盈富基金...., 目標係持有大約150至200萬收息及平穩增長股票。

由於有感接近退休年齡, 收入可能不穩, 故希望到55歲開始可以有每月約2萬被動收入, 請問有無方法做到呢?

謝謝您的指點

更多文章:【理財個案2021】擁有千萬現金的退休配置

個案重點:
‧夫婦約50歲,家庭收入4萬
‧現金65萬,定期275萬
‧保險25萬
‧2份年金,MPF120萬
‧手持一自住物業

重點目標:
‧55歲後每月有2萬元的現金流
‧持有150-200萬收息及平穩增長股票
‧先月供後分注可行嗎

更多文章:【理財個案2021】31歲,人生的第二個物業

龔成老師分析:

你上述的理財,大致都做到平衡的效果,見到你有分配到不同的項目上,不過,股票類別的確較少,記住,我地唔係炒賣,而係分配,這是一個長期的模式,是財富的配置。

所以,你應該增加股票在你財富組合的比例。由於你50歲,因此不會進取,宜集中在「平穩增長股」,並到退休時慢慢轉為收息股。

現時大市處於合理區較上部水平,由於已經不是平宜區,因此,你應該用分注投資的模式,月供是其中一個好方法。但同時,不能用盡現金,要有後備,以及等大跌市之用。

以你這個年齡,其實財富仍有增長的能力,你可以投資「平穩增值股」+「收息股」,這刻以前者為主。

你可以利用月供,去慢慢將資金,轉為股票。

因此,你可以供盈富(2800)$5000、恆基(0012)$3000、平保(2318)$3000、煤氣(0003)$2000、領展(0823)$2000、港交所(0388)$2000、置富(0778)$3000。合共$20000。

上述已因應你的情況,以及現時的平貴,去決定供款金額,暫時你就以這金額去供,長期進行,餘下的現金,就等機會。

更多文章:【理財個案2021】52歲公務員的資金大重組

如果你只供$5000一個月,一直等大市跌,有可能等唔到,因為無人有大市之後的升跌,我地唔能夠用「預期」的模式進行,反而你用上述方法,慢慢保持入貨,只要時間夠長,價格就可以平均。

同時,當見到大跌市時,就動用現金,去加大入貨力度。

到你退休年齡,就再進行資產配置,更多在收息股,這一步可以慢慢進行。

至於你現時持股,港鐵(0066)有質素,可長線。

至於中銀航空租賃(2588)本身質素不算差,但又未到好好,主要原因是負債太高。佢利用高槓杆的模式,進行飛機租賃等業務。

即是借錢,買飛機,再租出給飛機公司。

現時航空業不景,對佢有影響,加上佢利用槓杆,風險點都會有。不過,這只是中短期情況,長遠仍是不差的。原有貨你可持有,但就唔建議增持太多。

若然你有問題想向龔成老師發問,可在龔成的fb專頁中inbox龔成。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【理財個案2023】股票組合大重組

【理財個案2023】以租養租 3年買多層

【理財個案2023】月光族翻身,要5年$100萬!

【理財個案2023】15年倒數退休

緊貼新冠肺炎最新相關資訊