2022-09-23

1.8K

【兒童長新冠】後遺症嚴重可致命!5歲以下高危或出現兒童多系統發炎綜合症?

變種病毒Omicron繼續肆虐,有唔少嬰幼兒都接二連三受到感染,即使變番陰性,小朋友持續2-3個月都仲有唔舒服,例如頭痛、氣喘、失眠等等…咁就有機會係患上俗稱「長新冠」嘅後遺症,嚴重起上嚟仲會引發兒童多系統發炎綜合症,足以致命!

更多文章:【確診Omicron】嚴重嘶吼症、壞死性腦炎可致命!兒科隔離病房家長可陪伴?

究竟家長可以點分辨自己仔女有無患上「長新冠」?常見嘅症狀又有啲咩?今集我哋搵嚟兒童呼吸科專科醫生邵嘉嘉同大家認識多啲「長新冠」,分享一下佢喺前線接觸過嘅個案!

原來「長新冠」後遺症會攻打小朋友嘅神經系統,最常見會令到病童有失眠、頭痛、記憶力衰退等情況,有爸爸媽媽反映本身仔女讀書好叻叻,但確診康復之反記性差咗好多,作為家長最唔想見到就係影響到小朋友嘅腦部發展。

邵醫生呼籲家長唔好輕視新冠肺炎,因為並唔係傷風感冒咁簡單,分享曾接觸有確診病童都係有一般人嘅病徵,但康復後突然持續發燒唔退、出紅疹、血壓低,就發現原來係患上兒童多系統發炎綜合症,要入深切治療部,有部分嚴重病童要用呼吸機、強心藥,仲有一定嘅死亡率!

可惜嘅係,目前為止暫時都未有針對性藥物可以治療「長新冠」。邵醫生認為最好預防「長新冠」或併發症嘅方法就係帶小朋友接種新冠肺炎疫苗,所以醫生都分享自己帶兩個仔仔去打針嘅經過,大家可以一齊睇下!

更多文章:【確診Omicron】嚴重嘶吼症、壞死性腦炎可致命!兒科隔離病房家長可陪伴?

明白各位爸爸媽媽最憂心就係小朋友嘅健康,希望以上資訊可以幫到各位了解更多,亦祈求疫情可以盡快退去!

0:00 片頭
0:33 簡介
1:06 新冠肺炎後遺症「長新冠」是什麼?常見症狀?
1:52 「長新冠」常見個案
3:05 「長新冠」嚴重個案
3:46 若不幸患上嚴重「長新冠」,如何治療?可以斷尾?
4:45 外國是否有更多嚴重「長新冠」個案?
5:04 小朋友患「長新冠」後遺症風險較成人高?
5:32 留院病童的深刻個案
6:55 邵醫生分享自己帶兩個仔仔打針經過及原因
8:12 總結

本節目內主持及嘉賓的言論純屬個人意見並不代表本台立場

#Omicron #確診Omicron #Omicron確診 #兒童確診Omicron #新冠病毒 #長新冠 #長新冠後遺症 #兒童多系統發炎綜合症 #Omicron重症 #Omicron兒童重症 #兒童呼吸科專科醫生 #邵嘉嘉 #小朋友中招 #嘶吼症 #壞死性腦炎 #嬰幼兒健康 #幼兒腦部發展 #新冠病毒疫苗 #小朋友打針 #科興 #科興疫苗 #復必泰 #復必泰疫苗 #流感針 #流感疫苗
The video is sponsored by the Information Services Department, HKSARG.


相關文章

【確診Omicron】嚴重嘶吼症、壞死性腦炎可致命!兒科隔離病房家長可陪伴?

【家長心聲】小朋友快測當玩具 港媽無奈:唔想童年玩具係快測包

BB可以食凍嘢?醫生分享6大嬰幼兒可食消暑食品包括雪糕

【跟住小編做媽咪】母乳媽媽確診!人奶唔要得?病後靠上奶神器補倉!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊