2016-03-24

2.5K

尋找菇菇的故事

20160324_lu

Lu媽每次產檢,王醫生都話仲未見到肚裡BB的「菇菇」。

佢睇住個掃瞄器,好似「尋找菇菇的故事」一樣。

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

緊貼新冠肺炎最新相關資訊