2019-04-20

12.7K

坐月最緊要坐得開心

好多人話坐月坐得好係好緊要。

事實上  如果你屋企勁多人幫手同埋自己忍到手咩都唔理做妲己。咁真係可以坐月做得好好。

我自問自己做唔到,仲要好多生第二胎或以上既媽媽都有講坐月咪又係要出街,BB都要番健康院覆診。所以心態好緊要。

坐月坐得開心好緊要,雖然忙碌但比第一胎坐月時開心。

生完John仔時坐月番媽咪度。人又多又嘈。生完又大壓力又緊張。

John仔一喊成家食緊飯都停晒手衝入房抱佢出黎。搞到我都緊張埋一份。連食都無心機食,點會有奶呢?

John仔喊得勁婆婆會半夜起身過黎我房幫手。怕John仔喊得勁食晒風喎。

所以夜晚John仔喊,我又抱唔番落床仔瞓只好抱住佢抱天光。當時我真係會抱住佢黎喊。覺得好攰好眼瞓好辛苦。我無抑鬱已經好叻。好多媽媽生完都有抑鬱。

夜晚又唔想拍醒老公幫手怕佢第日番工無精神。每晚抱天光等婆婆瞓醒就交比婆婆照顧,之後我就可以補眠兩小時又要起身餵奶。

當年第一胎上奶會比較慢。出院番到屋企先上奶。個胸谷奶又唔識處理,仲谷到石頭胸同乳頭起白點(超痛)。原來要暖敷、推胸、泵奶又唔識,每晚瞓覺就漏奶濕晒。泵奶又泵得一兩安屋企人又比壓力又擔心緊張。夠唔夠食架得咁少奶。John仔喊喎係咪食得唔夠飽呀。聽埋聽埋自己都好唔開心。

今次第二胎,坐月我決定番自己屋企坐月買左陪月餐每日送餐上門,就可以即食,唔駛煮唔駛等食,已經幫到我好多。

而第二胎關係,我既奶量同上奶時間都快左好多。係醫院第二日已上奶。出院第一日已經變石頭胸。好彩有John仔依個天然奶泵幫口食晒啲奶。今胎我仲可以見到以前從未見過既黃色奶。

不過爸爸話留比John仔食。細佬都係食番埋身奶好啲。所以而家無日儲奶都係儲比John仔食。

John仔其實係八個月已經介左奶樽。本來John仔係我出院後見到我推胸儲奶都係想飲我儲緊個杯奶亦都只肯用杯飲。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【懷孕必讀】踢走孕期不適!龍B媽媽必懂的飲食法

【台灣花蓮地震】月子中心護嬰48秒畫面曝光 網民︰暖心!

【產後坐月】張寶兒豪花10萬以上深圳月子中心坐月 嘆盡奢華式服務

【婆媳關係】奶奶搶食月子餐還外帶卻抱怨難食 新手媽媽無奈嘆:究竟邊個坐月?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊