2020-07-07

3.4K

新手媽媽二三事 母乳有助預防小朋友第時變肥仔肥妹!

大家都知餵母乳對BB同埋對媽咪都好,但係有幾好?除咗成日都話可以製造抗體,增強BB免疫力,其實仲有好多其他好處。

最近英國有項研究,追蹤五千名大約18歲有肥胖基因的青少年,發現如果嬰孩時期有持續全母乳餵哺達五個月,對日後預防超重和肥胖有關鍵作用。當中後生女比後生仔更加明顯。

但是,如果嬰孩時期只有三個月或以下的母乳餵哺,這樣的幫助就不明顯。

對於嗰啲食少少都肥,或者減極都好難瘦嘅朋友,不妨問吓媽咪,當年有冇食母乳超過五個月以上。
同樣地,唔想第時個囝囝同囡囡成日都要為咗減肥而苦惱,媽咪再努力啲,堅持餵母乳啦。

母乳媽媽唔易做,每一日都有好多時刻想放棄,又眼瞓,又麻煩,但係如果經常都諗多啲母乳對BB同媽咪嘅益處,就係堅持嘅最有效方法。

母乳媽媽加油!

Ref: Genetics, 2020; 16 (6): e1008790

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

網紅媽媽哺乳照被批裸露 網民反Tag「我哺乳我驕傲」表支持

【母乳媽媽】想寶寶食得有「營」?健康母乳小貼士

【上奶餵母乳貼士】新手母乳媽媽不要放棄 產科護士長親授貼士

如何挑選合適的奶泵?5個選泵奶器小貼士(含泵奶器推薦)

緊貼新冠肺炎最新相關資訊