2016-06-23

6.2K

偏食小朋友,心理?生理?

 
市面上不少奶粉或營養產品專門為偏食的小朋友而設,聲稱可以解決小朋友挑食情況。小朋友不吃蔬菜、水果等有營養的食物,反而偏好薯片等等垃圾食品的表現,是家長們經常遇上的難題。

 

那究竟偏食的背後原因是什麼?跟心理健康有什麼關係?小朋友的挑食行為又應如何解決呢?

 

有專家指出,小朋友偏食行為可由生理上的反應或內在情緒所引致。生理上,部分小朋友可能會因進食某類食品而感到不適,例如引致過敏的花生等,而變得偏食。小朋友亦有可能因純粹不喜歡某些食物的口感而挑食,例如馬蹄。

 

除了以上原因外,小朋友的偏食行為其實亦跟他們的心理健康有緊密的聯繫。如果你的小朋友只討厭一兩樣食物,那你大概還可以放心。但若小朋友只進食少數食物的話,例如只吃雞肉和薯片,其它一類不吃,那家長們就要注意了。

 

有心理學家指出,嚴重挑食的小朋友更有可能患上社交障礙或抑鬱症,甚至會呈現過度活躍症的症狀。家長之間的爭吵令小朋友緊張;小朋友因喪失親人感到悲痛。這些情緒會令小朋友變得挑食,食欲不振等,從而引致情緒病。除此之外,味覺敏感的小朋友有可能會對周遭事物較敏感,因此亦有機會受情緒病困擾。

 

為改善小朋友挑食的行為,家長們除了應多關注、了解子女情緒狀態,挑食背後原因外,亦不妨試試以下的方法。家長可親身示範,造成榜樣。例如,享受進食小朋友討厭的蔬菜,引起他們的興趣;投其所好,利用擺盤或其他誘因(喜愛的卡通人物最愛吃西藍花了!)吸引小朋友。

 

最後,家長應避免過分遷就或強迫小朋友進食討厭的食物,免得適得其反,令他們的挑食行為變得更嚴重。取而代之,家長可用以上提及的方法,使小朋友養成均衡飲食的習慣,令他們不再挑食!

 

參考資料

Gaynor, M. L. (2015, September 10). Is Picky Eating a Sign of Mental Illness in Kids? Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/your-genetic-destiny/201509/is-picky-eating-sign-mental-illness-in-kids

Rose, D. (2012, February 10). Parenting Your Way Past a Picky-Eating Problem. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/the-art-science-teaching-kids-eat-right/201202/parenting-your-way-past-picky-eating-problem

R.N, B. L. (2014, November 9). Picky Eaters: Emotional or Physical Problem? Retrieved from https://www.psychologytoday.com/blog/natural-remedies-emotional-health/201411/picky-eaters-emotional-or-physical-problem

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【營養師話你知】小朋友只飲奶不吃飯 父母一招即可解決

【營養師話你知】令小朋友愛上吃水果?家長應樹立好榜樣

【拍住童你試】小朋友偏食大作戰 改變烹調方法即刻肯試兼愛上?

家長如何幫子女選擇更健康的食物?芝大研究人員咁解釋!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊