2019-03-29

7.5K

【請你別嫌棄】當媽後,生活雖變但友誼不改

身邊好友做了媽媽?你的媽媽朋友可能會...

- 好難約
- 成日無覆whatsapp
- 約到仲要遲到
- 頭髮上嘅髮夾仲未除
- 著住屋企衫落街
- 黑眼圈大到你可能認唔到佢
- Girls talk唔夠兩句又要氹小朋友
- 要求到親子餐廳
- 有機會食時就難吞虎嚥
- 話題離唔開仔女

但希望朋友們別嫌棄,因為佢哋都好想做到即覆msg、準時、多啲girls talk,但仔女的確令以上一切變得有難度。雖然生活上可能會有好多改變,但唯一不變嘅就係一班好友最真摯嘅友情。?

最後再次恭喜 bobo 準備加入媽媽大家庭!

友情客串:
小春雞
Nicole lee
Abo阿寶
Lorretta周美欣

#媽媽朋友 #友情 #媽媽共鳴 #親子 #黑面媽x波包日記

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

全職媽媽辛酸!工時=返2.5份工 5個令媽媽疲於奔命的原因

【跟住小編做媽咪】當媽後生活大不同 是否後悔生了小孩?

【親子急急問】你今日有Me Time未?Coffee林芊妤:做媽咪先發現好緊要!

7孩媽媽「放養育兒法」 7時半後「仔女話事」唔沖涼都得?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊