2022-11-24

1K

【理財個案2022】年輕人計劃退休

成哥你好,我係投資新手,我睇完你第一本書之後開始投資。我同另一半每月儲到$9000作投資,現在我有月供股票($4500),其餘的錢($4500)我應該怎樣分配?

我應否買年金計劃作退休後每月有定額收入,小弟今年25歲,聽聞年金愈早供愈好(考慮每月$2500)。

其實我有留意港燈,因息率吸引,但若我買了年金,每月就只有$2000,唔夠買。我想盡早為未來退休作打算,先階段無其他目標,成哥,希望可以比啲意見小弟。

成哥,如果我月供$3000港燈係咪好傻,因為港燈一手都係約3000,不過我唔知港燈會唔會再升。

更多文章:【理財個案2022】繼承生意的苦惱

個案重點:
‧25歲
‧投資新手
‧每月可儲$9000
‧已進行月供月票

重點目標:
‧應否開始為退休做準備
‧是否投資及月供港燈

更多文章:【理財個案2022】遲來的儲錢大計

龔成老師分析:

盡早為退休計劃是相當好的,因為這可利用複利息最大的威力,年金你要了解當中滾存的複息回報有多少,如果太少就未必值得。

另外,你亦要注意流動性,一定要了解一下,若果中途贖回,當中有甚麼限制,資金會鎖死多少年,因為在你數十年的時間上,或者會用到這些錢,所以一定要先了解。

買年金與否都要視乎你需要,因為退休前仍有很多理財目標,例如結婚、買樓、仔女開支,所以要立體分析。而你的分配,即一半優質股或指數基金,一半較低風險的產品,是可以的,若你有較大承受風險的能力,提高風險都可以,因為你仍年輕,有守的時間,不過你是投資新手,現時這分配已可。

月供與否其中一個要計的是手續費,你可以計算下,每3個月入一次,相比起月供,兩者間那個手續費平宜,如果差不多就選月供。因為港燈的股價不太波動,所以月供與數月入一次的分別不大。

更多文章:【理財個案2022】家庭突變 如何管理資產?

港燈的升幅有限,目的只為收息,雖然已進入加息期,收息股可能受壓,但我不建議用等價跌才買的策略,因為好難估,反而用月供或分段買入的策略,已有平衡的作用。

當你有一定的投資知識後,可以進取少少,因為你年輕,可承受一定的風險。而我地進行財富累積策略,會運用「先增值,後現金流」,因此,你年輕不用太過保守。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【理財個案2023】投資美股港股想3年擁$100萬

【理財個案2023】34歲辭工出去闖?

【理財個案2023】股票組合大重組

【理財個案2023】以租養租 3年買多層

緊貼新冠肺炎最新相關資訊