2021-10-04

7.8K

【教育方程式】父母語言傷害影響子女成長 專家:及時留意情緒變化!

如果問問身邊的小朋友,他們大多都會記得父母責備過自己的說話。「我爸爸媽媽成日都鬧我,我最記得佢哋講過:功課都交唔齊,你唔好去死?!」這樣令人難受的說話,會對小朋友造成什麼影響?

更多文章:【教育方程式】小朋友唔聽話係故意作對? 專家:家長可視自己為「情緒教練」

香港保護兒童會高級教育心理學家林穎姿博士指出:哈佛大學做過一個研究,發現長期的語言傷害,包括呼喝、詆毀、貶低,都會影響小朋友的腦部發展。而這些影響都是長遠性的,會影響小朋友的情緒控制、行為、專注力,及對人生的滿意度。長期的語言傷害亦會影響小朋友的自信心建立及個性發展,繼而影響他們個人的生理、社交情意及語言發展。

更多文章:【教育方程式】誰偷走了孩子的自信心? 父母必學7招解決!

更多文章:【港識教養】幼童疑走失在港鐵大喊 媽媽:刻意匿埋訓練膽量

家長情緒爆發時,可如何避免衝口而出喝罵小朋友?

林穎姿博士表示,每個人遇到情緒問題,都會有機會衝口而出,說出一些具傷害性的說話,而父母亦然。如果家長能及時留意到自己的情緒變化,而小朋友又處於安全或有人看管的情況下,可以選擇暫停與小朋友交流及稍事休息。待自己的情緒平伏過後再處理小朋友的行為問題。

家長可以做什麼去避免與小朋友發生衝突?

很多時候家長都會預計到自己情緒的爆發點,及引致親子關係相對緊張的事情,例如吃飯、做功課、洗澡或是睡覺的安排。家長可以先與小朋友共同制定一些規則或獎勵,好讓小朋友有明確目標去完成各樣事情。配偶或其他照顧者亦可以作出相應支援及配合,令到小朋友能夠更妥善完成相關事情。

更多文章:【親子急急問】「你好叻」為敷衍稱讚 3個家長必學稱讚方法

如果家長對小朋友講了具傷害性的說話,應該怎樣去補救?

林穎姿博士提醒家長應向小朋友道歉,承認自己的過失,然後進行關係修補,例如跟他們玩遊戲或進行建立親子關係的活動。同時,家長可向小朋友解釋自己生氣的原因及認同小朋友被語言傷害的感覺,這些都是有效修補親子關係的表現。

喝罵小朋友會影響他們的生理和心理發展,而很多實證為本的教養方式都可以達到相同的管教效果。若家長掌握了相關的訊息及技巧後,就不需再用喝罵的方式去教導小朋友,而又能達到相同的效果。

 


相關文章

【教育方程式】爸媽都要謹言慎行!9句家長不應該經常掛在嘴邊的說話

【港識教養】子女講大話別打罵 一招逆向教養令坦誠機率高三倍!

女兒美術功課「我的爸爸」變成「畫我的爸爸」網民笑言:要把爸爸當功課交出去了!

5歲兒子「機不離手」通宵打手遊令父母崩潰 專家教3招戒手機癮!

緊貼新冠肺炎最新相關資訊