2019-09-06

9.7K

幼稚園選校點入手?

哲哲貓是急躁媽的首個孩子,除了自己的母校外,對本區幼稚園並不熟悉,該如何入手選校?難道只靠媽媽群組道聽塗說?爸媽只要依以下幾點,便可選出合心意的學校!

1. 選校類型要有共識
學校有不同的類型,有些較注重學術,K2以上功課操練會較多;有些較注重外語,使用英文和普通話的時數較多;有些較注重體藝、小肌肉發展,主要從遊戲中學習,即所謂的「Happy School」。所以爸媽必先有共識,才能從芸芸幼稚園中篩選出合意的學校。

2. 了解孩子的特質
每個小孩子的發展都不同,有些較活潑好動,經常「電力」十足;有些較文靜儒雅,願意坐定定看圖書、畫畫塗鴉。急躁媽和爸均意屬Happy School,希望哲哲貓能有快樂的童年,而哲哲貓是個較溫文的孩子,能依老師指示安坐上課,所以就選了一間「傳統的Happy School」,從較靜態遊戲中學習的幼稚園。

3. 學校的配套
近年政府推行幼稚園自願參加的資助計劃,不同幼稚國的的收費都不同,加上校服、書簿費、茶點費等,都是爸媽選校的考慮因素。另外,校舍課室、各類活動室、圖書室的數量、每班的收生人數和師生比例,都影響的活動空間和教學質素。另一項對重要的考慮是:「全日班」VS「半日班」,這關乎照顧者在時間上的安排。幼稚園有沒有「一條龍」升學或聯系的小學都是重要的考慮。

4. 客觀的學校評估
家長除了從學校的開放日了解學校外,重要是了解學校平日的教學方針和質素。教育局在二零零四/零五學年開始,推動名為「質素評核」的視學模式,讓幼稚園先自我評估,再由教育局評核隊到幼稚園核實學校的自評結果。報告主要有三大範疇:一)學校的表現、二)教學特色;和 三)教育局對學校的建議,是一份全面、中肯的評核報告,為茫無頭緒的爸媽提供選校指標。

5. 家長評價和排名
網上有不少媽媽谷/網站討論各幼稚園的校風、特色,爸媽在篩選學校後,可在網上搜尋相關討論,留意過來人的分享。網上不同網站對各幼稚園都有不同的排名指標,但得出結果都大同小異,爸媽也可參考一下呢!

6. 學校開放日
不少學校都會舉辦開放日,有些則在報名期過後,才讓已報名的家長和小孩到場參觀,有些會以攤位遊戲的形式,讓孩子玩得開心,留下良好印象,也讓爸媽有機入走進校舍,親身接觸老師,甚至是回校幫忙的家長義工。雖然較費時,但也是值得的。

爸媽可按此查閱教育局幼稚園質素評核報告,參考官方對學校的評價和學校的教學宗旨特色啊!

*********
相關文章>>>
幼稚園開放日睇啲乜?
K1面試其實係考家長!7條暗藏危機的面試問題(上)

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

綠色年宵迎新歲

【幼稚園入學】返學前要戒片? 網友:每個小朋友都有自己進度!

【小學溫習】狂做練習反而錯得仲多?網民:不如提升咗專注力先!

幼稚園就叫小朋友自己做功課? 網民:題目都未識睇!點做?