2014-09-06

2.6K

小朋友令人無奈的哭鬧原因

main

小朋友經常哭,小小的心靈很容易被牽動。我們眼中的小事,對他們來說有如晴天霹靂!但聽到以下這些哭鬧的原因,實在令人哭笑不得!

 

媽咪Tiffany: 我不讓她將骯髒的內褲當帽子戴。(小編:骯髒的不行就去找乾淨的戴吧!:))

crying8

 

媽咪Amy: 他以為對面街的男孩用了他的籃球。那當然不是啦!(小編:那就用男孩的方式解決!來一場籃球比賽!)

crying5

 

媽咪Dana R:她不想贏這個遊戲。(小編:聰明的小朋友想輸掉也不是易事...)

crying6

 

Chris C. : 她們的父母親咀。(小編:為什麼要讓我看見!?!?!?)

crying7

 

媽咪Melinda N. : 我們將他的尿液樣本放在實驗室,但他捨不得。(小編:放心!再尿尿就行啦!)

crying1

 

媽咪Annie:他第一次坐上真的消防車。(小編:跟想像中的消防車落差太大?)

crying2

 

爹地Trevor C.:我們告訴她有一個大腦袋,但她只想要一個小腦袋…。(小編:大不一定是好的!)

crying3

 

媽咪Melinda W. :我不讓他把掃把帶回校。(小編:很注重學校環境清潔的小朋友!)

crying4

 

以上的照片都來自外國網站Reasons My Son Is Crying,每天都有很多「狠心」父母,拍下小朋友可憐的喊樣與大家分享,大家都不妨將子女搞怪哭鬧原因「開心share」!

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【點到你唔服?】廿幾個有趣 (又妙絕) 的兒童邏輯

【靜雞雞話你知!】其實,係唔駛買玩具畀BB架啦!

爸爸的小秘技:如何讓寶寶幾秒止哭

用三天告別吃了三年九個月的奶嘴

緊貼新冠肺炎最新相關資訊