hifu後皮膚會乾嗎? - 美容扮靚 - Baby Kingdom - 親子王國 香港 討論區

義工

美容扮靚 今日: 48|主題: 120560

查看: 738 | 回覆: 7
hifu後皮膚會乾嗎?


大宅

國民生產總值:1729


發表於 17-8-9 23:52 |顯示全部帖子
我一直塊臉珠嘅皮膚都好好,做完hifu兩星期,而家臉(V字位)又乾又生左粒粒
係未會乾左架?
因為我而家先發覺,今日都即刻fu aqua mask了…

王國熱話
● 不想到花展擠逼,寧在以外寬鬆地方拍...
生態攝影:瑪弄蝶
克羅地亞小鎮的日落
Rolling Shot 電單車 特攝


別墅

國民生產總值:759


發表於 17-8-10 11:22 |顯示全部帖子
Mini-mummy 發表於 17-8-9 23:52
我一直塊臉珠嘅皮膚都好好,做完hifu兩星期,而家臉(V字位)又乾又生左粒粒
係未會乾左架?
因為我而家先 ...

令你皮膚底層無左水份,要導入


大宅

國民生產總值:1729


發表於 17-8-10 12:48 |顯示全部帖子
Pkfa 發表於 17-8-10 11:22
令你皮膚底層無左水份,要導入

哦⋯⋯原來係咁⋯⋯咁我今晚fu aqua mask時順便導入一吓


大宅

國民生產總值:1729


發表於 17-8-10 12:48 |顯示全部帖子
Pkfa 發表於 17-8-10 11:22
令你皮膚底層無左水份,要導入

唔該晒呀


別墅

國民生產總值:759


發表於 17-8-10 12:58 |顯示全部帖子
Mini-mummy 發表於 17-8-10 12:48
哦⋯⋯原來係咁⋯⋯咁我今晚fu aqua mask時順便導入一吓

Mask 唔足以令皮膚底層補水,靠儀器先有呢個功效


複式洋房

國民生產總值:387


發表於 17-8-10 21:22 |顯示全部帖子
Mini-mummy 發表於 17-8-9 23:52
我一直塊臉珠嘅皮膚都好好,做完hifu兩星期,而家臉(V字位)又乾又生左粒粒
係未會乾左架?
因為我而家先 ...

做熱能機,因為刺激膠原自己增生,呢段時間皮膚好吸水,所以做療程前後都要敷保濕面膜,足夠保濕都會令療程既效果好D ka。


大宅

國民生產總值:4948


發表於 17-8-10 21:33 |顯示全部帖子
Mini-mummy 發表於 17-8-9 23:52
我一直塊臉珠嘅皮膚都好好,做完hifu兩星期,而家臉(V字位)又乾又生左粒粒
係未會乾左架?
因為我而家先 ...

佢無提你做完要狂保濕? 佢叫日日敷mask, 頭一個月係最關鍵


禁止訪問

國民生產總值:983


發表於 17-8-10 21:35 |顯示全部帖子

回覆樓主

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

© Baby-Kingdom.com Limited. All rights reserved.