•    22oC 99 %
BK Milk‧親子語
報喜!大S微博宣佈誕女 報喜!大S微博宣佈誕女
假日親子遊-馬寶寶社區農場 假日親子遊-馬寶寶社區農場
BK Milk 【中醫信箱】中藥可治好鼻敏感嗎?
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
嬰幼兒產品用家評台
王國商店facebook專頁
王國facebook
義工

搜索
親子王國 首頁 家事百科 衣櫃用咩防潮防蟲劑好??
查看: 849|回覆: 2
go

衣櫃用咩防潮防蟲劑好??

民房

Rank: 1


69
發表於 05-12-4 08:38 |顯示全部帖子

衣櫃用咩防潮防蟲劑好??

各位:
個衣櫃有d衫好臭及有霉菌,怎辦??
用咩防潮防蟲劑冇咁勁臭丸味呀??

大宅

Rank: 5Rank: 5


2743
發表於 05-12-4 12:07 |顯示全部帖子

Re: 衣櫃用咩防潮防蟲劑好??

會唔會考慮下裝暖管呢?

我個衣櫃用暖管
冇用任何防蟲用品, 都好滿意架.

大宅

Rank: 5Rank: 5


3723
發表於 05-12-5 23:00 |顯示全部帖子

Re: 衣櫃用咩防潮防蟲劑好??

暖管幾多$$??
BK Milk‧親子語
報喜!大S微博宣佈誕女 報喜!大S微博宣佈誕女
  恭喜恭喜!大S與老公汪小菲的愛情...
假日親子遊-馬寶寶社區農場 假日親子遊-馬寶寶社區農場
知道這個「馬寶寶農墟」已有最少一年時間,因為不常到上...
BK Milk 【中醫信箱】中藥可治好鼻敏感嗎?
王師奶:請吳局長寫「考察」報告 王師奶:請吳局長寫「考察」報告
有立法會議員批評吳克儉外訪次數太多,上任年半,外訪1...