2014-09-22

10K

「口腔健康月」展開 全城關注牙齒健康

口腔健康月攤位遊戲
【香港消息】由9月12日至10月16日的「口腔健康月」已正式展開,今年以「全城承諾注重口腔健康」為主題,希望大眾坐言起行,承諾保持良好的口腔健康。
根據香港衛生署最新調查顯示,牙周病和敏感牙齒為港人最常見的兩大口腔問題。以牙周狀況為例,牙齦出血可能是患上牙周病的早期徵兆,而98.6%成年人在檢查時有牙齦出血的情況。另外,當發現口腔出現了牙齦出血的情況後,只有7%的成年人會尋求專業牙科護理。事實上,分別超過60%有牙齦出血和牙齒鬆動的成年人會選擇忽略有關症狀,不會採取任何行動而導致錯失及早治療的良機。香港牙醫學會會長梁世民醫生呼籲大眾應多加了解口腔疾病的症狀可能帶來的影響,並定期尋求牙科專業護理,以預防和及早治療口腔病患。

「口腔健康月」是由香港牙醫學會每年定期舉辦,以促進大眾巿民口腔健康,加強市民口腔保健意識為目標的大型公益活動。今年9月12日至10月16日期間,香港牙醫學與高露潔攜手合辦「口腔健康月」,並以「全城承諾注重口腔健康」為主題,希望大眾坐言起行,承諾保持良好的口腔健康。

「口腔健康月」期間,市民可以通過以下途徑:
1. 登入高露潔Facebook專頁ColgateHongKong;
2. 登入口腔健康月網站: www.colgate.com.hk/app/OraHealthMonth/;
3. 致電24小時熱線:3612 9048
為口腔健康作出承諾,更可預約指定牙醫進行免費基本牙周健康檢查乙次,巿民可直接致電參加計劃的牙醫診所預約檢查日期及時間。

 

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【換牙階段】7歲女梁浸浸門牙鬆 鄭希怡用一條雪條即解決

【兒童發展】發現2歲小朋友是左撇子 港媽煩惱應訓練右手還是自由發展

【家長心聲】小朋友快測當玩具 港媽無奈:唔想童年玩具係快測包

【親子急急問】幼兒無故哭鬧兼肚脹?補充益生菌維持腸道健康

緊貼新冠肺炎最新相關資訊