2017-03-21

16.7K

【育兒】新生嬰兒黃疸 最重要係夠水份!

20170321_INFANT

最近剛好有幾位新任媽媽朋友,咁啱傾開有關「新生嬰兒黃疸病」嘅問題,勾起咗我舊年小JM剛剛出世時因為「新生嬰兒黃疸病」問題而需要照燈嘅回憶,當下真係令我又擔心又緊張,真係攪到媽媽我半夜都喊餐飽。

 

雖然小JM只係留院半日去照燈,但已經足夠令媽媽我折騰一整日,而家諗返起都覺得心驚驚,所以「新生嬰兒黃疸病」嘅問題真係對新手媽媽們嘅一大驚嚇!

 

咩係「新生嬰兒黃疸病」?

「新生嬰兒黃疸病」最容易出現係初生嘅小B身上,而且亦都係好普遍嘅。而「新生嬰兒黃疸病」係指一種會導致皮膚、身體組織和體液變黃嘅疾病。呢個病會令小B皮膚或眼白部位變成黃黃地嘅顔色,原因係因為小B嘅膽紅素係血液入面堆積而造成嘅,膽紅素係一種會隨著紅血球分解而釋放進入血液嘅色素,簡單而言,即係膽紅素過高就會引致「新生嬰兒黃疸病」架啦。

 

而呢一種嘅黃疸大部份都會隨住小B慢慢長大而減退嘅,健康院姑娘話呢啲又叫「生理性黃疸」,所以叫媽媽都唔駛太擔心,只要按時返健康院覆診、檢查黃疸指數就可以啦。

 

「黃疸」會有咩徵狀?

當小B有黃疸嘅時候,大多數會出現以下幾項徵狀:

1. 活動力下降,會成日想瞓覺

2. 會胃口下降,食奶都會想瞓

3. 小便次數不足(即唔夠濕片)

4. 皮膚同眼白會稍黃

 

因為「生理性黃疸」多數會喺小B出世後嘅數天出現,所以小B出世嘅時候未必會即時發現到。而健康院姑娘會建議俾小B飲足夠嘅奶量,無論係母乳或奶粉,因為都會有助避免降低小B脫水嘅機會,而且對小B退黃亦有一定幫助。同時,姑娘亦再三同媽媽們講唔需要太擔心,只要小B有足夠嘅濕片(每日約為數六條或以上),食得、瞓得、bubu得就自然好快退黃架啦。

 

因為我係全母乳,所以姑娘亦有同我提過可能會因為咁而比餵奶粉退黃退得慢少少,但只要小B體重有增長,夠濕片就無問題,可以繼續以母乳餵哺小B。

 

如有需要小B會被轉介入院接受檢查和治療,例如照燈。照燈同其他治療方法一樣有可能產生副作用,所以如果膽紅素並無急升嘅話,小B就唔需要照燈。

 

而小JM嗰次之所以要照燈,都係因為連續三次黃指數高,但好彩明顯小JM係有增磅,所以黃疸並唔嚴重。(只係過咗十度、十度、十度咋,就要同小JM分開一晚)

 

就係因為黃疸指數高過標準十度,所以需要住院半日,要第二日先接得小JM出院。嗰晚對媽媽我來講可以話係一個十分漫長嘅一晚,心入面不停諗起小JM係燈箱入面照燈個樣,真係令媽媽好心痛,還好當時爸爸即刻請咗半日假陪我不停來回院醫,亦好感謝當下爸爸嘅支持、體諒同安慰。

 

小JM照燈時嘅豬樣

2297_1487823689Uxxk

 

*小B係燈箱照燈嗰陣係要戴一個專用眼罩來保護眼晴架*

 

黃疸冷知識:

曾經有長輩們話小B如果黃嘅話就帶小B去曬太陽就可以,我亦都就呢個做法而問過醫生同健康院姑娘,而得到嘅答案係: 「曬太陽係唔可以有效地治療黃疸, 相反更有可能導致嬰兒嘅皮膚灼傷或眼睛受損。」因此我亦無再跟從長輩嘅話俾小B曬太陽,寧願俾小B食多啲,瞓多啲。

*曬太陽對孕媽媽來講係可以吸收維他命架*

 

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

日本14歲女童患罕見遺傳病「早老症」媽媽樂觀面對:多笑一點、留下回憶!

【流感】8歲女童感染甲型流感發燒、嘔吐送院 翌日心臟驟停不治

【婦女健康】荷爾蒙失調常見7大特徵 一文看清治療方法!

11歲女童肚子劇痛 被診斷為「便秘」隔天倒地身亡

緊貼新冠肺炎最新相關資訊