2017-09-27

4K

一些對餵哺母乳有好處的食物

一些對餵哺母乳有好處的食物

餵哺母乳可不容易,媽媽們還要記緊自己吃了什麼進肚子裡去,避免影響孩子的食物。

 
其實,對餵哺母乳的媽媽來說,並沒有什麼特別要吃的東西,但維持一個健康和均衡的飲食,是非常重要的。

澱粉質食物有助製造母乳,如 pasta、米飯、薯仔、燕麥和稀飯等。當中的纖維,可以幫助改善便秘,這是產後媽媽常見的問題。

嘗試吃大量的蛋白質,不過如果蛋白質來源只是魚類,就要注意份量。建議給哺乳媽媽的份量,是每星期吃兩份魚類。

 
一些對餵哺母乳有好處的食物
 

可以吃大量奶類,以吸收足夠的鈣質和蛋白質。但若果嬰兒出現腸胃或皮膚敏感,就要嘗試減少奶類份量,看看能否改善問題。

另外,媽媽應該喝大量水份,而實際餵哺期間,最好也喝一點。

脫脂或半脫脂奶類,哺乳媽媽亦可以喝。

 
一些對餵哺母乳有好處的食物
 

媽媽要確保獲得足夠的維他命D,而這不局限於是否哺乳。

咖啡因是一個要注意吸收的物質,含有咖啡因的母乳可以令嬰兒不安。每天喝的咖啡因份量,不要超過300毫克,而一杯滴漏咖啡有140毫克的咖啡因,一杯即溶咖啡是100毫克,一杯茶是75毫克,一罐能量飲品可以有高達80毫克的咖啡因,朱古力條含有50毫克咖啡因,可樂是40毫克左右。

果汁看來健康,但媽媽一天不要多於150毫升,因為酸性可能會影響嬰兒的腸胃。

Source: Good foods for breastfeeding – what are the health benefits of breastfeeding?


相關文章

【女士健康】女士經期肚屙因腸胃差?醫生:或與子宮內膜異位有關!

【孕媽必睇】懷孕後期太過緊張 如何保持心情愉快?

【女性健康】慢性子宮內膜炎影響懷孕機率 醫生:殺死壞菌後要補充好菌

【超強孕媽】孕媽媽挺9個月大孕肚 5分鐘跑完1.6公里田徑賽

緊貼新冠肺炎最新相關資訊