2022-09-23

1.7K

【營養師話你知】小朋友賴床不吃早餐 或影響注意力和記憶力

早餐通常都被稱為一天中最重要的一餐,不過很多小朋友都因為不同的因素而選擇不進食早餐,例如:小朋友睡眠不足感到疲累,從而賴床而不進食早餐,或者要趕上學而沒有足夠的時間進食早餐,又或者他們早上不覺得餓等等。不知道大家家中的小朋友是否有吃早餐的習慣呢?

更多文章:【嬰兒加固】幾多個月開始最理想?太急進有3大風險

為什麼早餐如此重要?當小朋友從前一晚的晚餐到第二天醒來時,可能長達 10 個小時沒有吃東西,而早餐可以有助補充體力。一早睡醒後, 血糖水平會相對偏低,因此進食一個營養均衡的早餐就可以為小朋友補充體力。當小朋友攝取適量的碳水化合物後,便會轉化成葡萄糖,令血糖水平恢復正常,而當腦部獲得葡萄糖作能量補充時,自然令小朋友感到精神。

另一方面,如果小朋友不吃早餐,便會容易難以集中注意力,這是因為大腦沒有獲得它需要的能量(葡萄糖)。有研究顯示,不吃早餐會影響到小朋友的學業表現,因為會影響到注意力和記憶力。與不吃早餐的兒童相比,會吃早餐的兒童在上課時表現會更好。

早餐選擇方面,家長可以在家中準備一些簡單的食物,例如燕麥粥 (可選擇即食燕麥)、穀物片加牛奶、三文治加烚蛋或芝士等,大家可以因應小朋友喜好而製作簡單又健康的早餐。

若果擔心小朋友早上時間不足,建議可以幫助他們養成比平時提前 10 至 15 分鐘起床的習慣,讓小朋友有足夠時間在家吃早餐,或者預早前一天晚上準備第二天的早餐等。此外,父母可以多鼓勵小朋友吃早餐,並慢慢養成小朋友吃早餐的習慣。

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

【幼兒飲食】歲半B食紅蘿蔔即嘔吐無胃口 中醫:錯在加固只食流質!

【飲食注意】10種食物増加血清素 營養師:增強記憶力兼穩定情緒!

【營養師話你知】雞蛋竟然是我小孩過敏的原因?

【營養師話你知】乳糖不耐症的小朋友 即是牛奶過敏?有解決方法?

緊貼新冠肺炎最新相關資訊