2020-10-28

3K

【親子急急問】拍片小一面試小心中伏位!校長老師最想睇到呢兩個重點

上一集親子急急問提到家長可以利用「傾故事」來提升小朋友的自信,從而令他們在面試時更懂得如何表達自己。不過,在疫情下的面試大多改以「拍短片」的形式。有家長會要求小朋友「無限NG」,務求拍到最完美的自我介紹,或是最完美的「講故事」。

更多文章:【親子急急問】小一面試必答題 平日點用圖書繪本「訓練」孩子講故事?

第二集有關小一面試的親子急急問同樣邀請到《如想做潮媽》作者,親子教育名人趙麗如(Bonnie)女士分享心得。Bonnie解釋「心態非常重要」,家長應先敝除「完美」的想法,否則苦了子女又苦了自己。另外,校長和老師最希望在片段中看到甚麼?又會有甚麼加分位?親子急急問為你一一講解!

Baby Kingdom 全新環節:「親子急急問」每個星期都會請來專家,解答爸媽最切身的疑難!


相關文章

【親子急急問】復課無期家長小孩困獸鬥 醫生:有時要Time-out!

【親子急急問‧聖誕篇】禮物出現時序極重要 小心助長仔女「扭玩具」

【親子急急問‧聖誕篇】送禮物代替陪伴令小朋友唔珍惜?結果…

幼稚園精心策劃Drive-through畢業禮 為家長小朋友留回憶

緊貼新冠肺炎最新相關資訊