2017-09-28

3.2K

科學:年長爸爸的孩子多怪胎?

科學:年長爸爸的孩子多怪胎?

也許會聽過生孩子,成家立室,最理想還是趁年輕。而早期的一個研究就指:年長的爸爸,會有較聰明的孩子。

 
35歲的女性要懷孕,可能有點不容易,要花更長時間嘗試,出現健康問題的風險更高,包括妊娠糖尿病及高血壓 (但懷有雙胞胎的機會較高!)。

另外,嬰兒更容易早產,較大機會出現不正常染色體數字 (例如唐氏綜合症),甚至流產機會較高。

就算父親方面,年長爸爸的孩子都有較高健康風險,如自閉症及精神分裂症。

 

不過,最近研究就說,年長父親可不一定是壞事,有一個 "有利成長結果":孩子會 "較聰明、較好集中力、較好適應力"。

研究中,有年長爸爸的12歲孩子 (特別是 STEM),都會有較高 IQ 及學校成績都較好。

 
科學:年長爸爸的孩子多怪胎?
 

專家指,一直都研究 "年長父親的負面影響",而這次結果就顯示 "孩子或者有較好的教育及工作前途"。

研究發現:"年長爸爸多會有較好的社會經濟地位,這可以令孩子們在更豐裕的環境中成長,接受較好的教育。"

 

專家認為,孩子的 "奇怪" 基因,可能和自閉症基因有重叠。"當孩子有這種基因,學業成績或會更好。不過,當有高 '劑量' 的這些基因,以及存在其他風險因素時,就有可能變成自閉症傾向。這都有研究證明過,自閉症基因和高 IQ 是有關連的。"

專家希望,進一步研究環境因素的影響,希望更了解年長爸爸、"奇怪" 及自閉症的關係。

Source: According To Science, Older Fathers Have Geekier Sons


相關文章

懷孕到育兒,誰說媽媽不懂STEM!每個新手媽媽都會綜合和及應用知識

【一生人只有一次?】一年慶祝「兩次」生日的 Baby Jackson

生仔真係搵命搏......24歲產婦催生後不治 媽媽網民勁心痛

女孩親手為妹妹接生喜極而泣 經歷媽媽3次流產後終做大家姐

緊貼新冠肺炎最新相關資訊