2019-01-30

7.2K

【加強免疫力】沙參玉竹石崇魚湯

聽朋友介紹石崇魚再加上沙參玉竹一齊煲,咁就可以滋陰潤肺同埋加強免疫力,最重要係石崇魚係好有益嘅,咁就可以打好個底,嚟緊又轉天氣嘅時候就唔洗驚啦~

石崇魚嘅營養價值很高,有生津、潤肺同埋養顏功效。如果產後或手術後,加一啲中藥材嚟煲石崇魚湯仲可以加強免疫力,同埋幫助傷口恢復。沙參有助養陰清肺及益胃生津;玉竹則能養陰潤燥,生津止渴。(網上資料)

石崇魚一斤、沙參一両、玉竹一両、南北杏一湯匙、陳皮一片及瘦肉約$30~


清洗石崇魚時要小心,因為佢背上刺比較硬,而且又鋒利的刺,所以最好戴手套清洗呀~


沙參、玉竹及南北杏浸洗一陣~


陳皮浸透去囊~


瘦肉洗淨汆水~


煲內放約3L水,隨水加入陳皮~


另一邊就可以處理石崇魚,當洗乾淨之後,一定要印乾所有水分,如果唔係一陣煎魚時就勁彈油啦~


先燒熱鑊,然後將石崇魚煎香~


然後就可以放入煲魚袋內~


煲內的水滾後,就加入所有材料~


用大火加蓋煲約15分鐘~


之後轉慢火加蓋煲多1.5小時~


最後加入少少鹽調味,就可以飲啦~


溫馨提示:
- 由於個別人仕體質不同,所以大家記得煲之前了解下自己,如有疑問,請先向註冊中醫查詢!


【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】

相關文章

媽媽每周與子女計劃餐單 網民讚超有愛︰慳番好多腦汁!

保鮮紙其實不保鮮?4大迷思及4種常見錯誤用法!

【2023母親節】不斷更新!母親節酒店自助餐合集 最平$184起!

【爸媽必睇】日本網友2招除膠盒異味 實試清潔3寶去油更方便高效

緊貼新冠肺炎最新相關資訊