母乳餵哺

跳至

首頁

尾頁
   0


大宅

積分: 1276


發表於 05-3-2 18:49 |顯示全部帖子

*2004年11月全母乳媽媽入

Hello! 我見其他月份
My naughty Chezkel is 7 yrs old la !!


複式洋房

積分: 140


發表於 05-3-2 23:41 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

hihi,終於有人是11月生的,我的仔仔是11月19日出生的.我現在是全母乳,之前唔係.但這數天,他開始半夜都食奶,我開始擔心會唔夠奶.......但又不想補奶粉....希望佢生性d啦.


洋房

積分: 63


發表於 05-3-3 00:40 |顯示全部帖子

2004年11月全母乳媽媽入

Hi! 你們好, 我的BB是11月4日出世的. 是全人奶, 我有2個BB, 大的已23個月. 埋身餵九個月. 大女因為穿水過24小時, 結果要開刀, 仲要係2003年3月沙士期間, 但我無放棄一直返醫院泵奶, 到12日後出醫就埋身餵. 全人奶.細的四個月, 都是埋身餵, 出生第二日餵. 你擔心唔夠奶可以熱敷+飲多d牛奶+湯水. 我每日餵7次每次一邊, 睡覺前比BB食兩邊. 我個仔可以睡到6-8小時. 不過一星期更有一日半夜都要餵奶, 是正常的BB需要安全感, 比多D佢.
1. 木瓜魚尾湯--通乳健胃
2. 木瓜花生大棗湯--增加乳汁
3. 花生豬腳湯--補乳通肺
4. 鲩魚尾湯--補充乳汁
5. 豬腳蓮藕鱆魚湯--通乳補血
一定要堅持餵人奶呀!


男爵府

積分: 7009


發表於 05-3-3 09:22 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Hello beckylui

My bb girl was also borned in 10 Nov 04. I am now nearly full breastfeeding to her except I have not enough milk stored in fridge during my working time.
However, she still 便便 every meal.

**************************************** 芍妤bb 10/11/2004 在聖保祿醫院出世,體重 2.6Kg。 ****************************************


大宅

積分: 1986


發表於 05-3-3 09:42 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

cathycoffee,
I am a Sep mother. Don't worry. I just want to reassure you that the more you feed your bb directly, the more milk you can produce. Actually, night feeding can promote milk production.

Keep it up. I used to worry that I cannot feed my boy totally. But today he is 6 months old and I still bf him totally.


大宅

積分: 4725


發表於 05-3-3 10:38 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Yes, I am also waiting to see the 2004年11月全母乳媽club!

My baby boy is also borned in Nov 7. He is now totally breast-feeding baby. At the beginning, I sometimes feed him formular but now he is a totally breast-feeding baby. Well, we should come and talk more in here. :lol:
愛 是 恆 久 忍 耐 、 又 有 恩 慈 . 愛 是 不 嫉 妒 . 愛 是 不 自 誇 . 不 張 狂 .  不 作 害 羞 的 事 . 不 求 自 己 的 益 處 . 不 輕 易 發 怒 . 不 計 算 人 的 惡 .  不 喜 歡 不 義 . 只 喜 歡 真 理 .  凡 事 包 容 . 凡 事 相 信 . 凡 事 盼 望 . 凡 事 忍 耐 。   愛 是 永 不 止 息 ...


男爵府

積分: 7640


發表於 05-3-3 11:45 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Hello 你地好呀!

好開心見到呢個topic, 大家記住多d上來傾計分享下BB既成長, 我細仔都係11月5日出世, 宜家都係全人奶BB.

cathycoffee,
你仔仔半夜間中都會食奶, 其實佢地間中都會係咁架好正常, 唔駛咁擔心唔夠奶...飲多D奶, 湯水

melody98


大宅

積分: 4725


發表於 05-3-3 11:58 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Yes, we have to come and talk to each other.
I think we have to find a time to meet each other so that we can see each other babies and we can share to each other.
愛 是 恆 久 忍 耐 、 又 有 恩 慈 . 愛 是 不 嫉 妒 . 愛 是 不 自 誇 . 不 張 狂 .  不 作 害 羞 的 事 . 不 求 自 己 的 益 處 . 不 輕 易 發 怒 . 不 計 算 人 的 惡 .  不 喜 歡 不 義 . 只 喜 歡 真 理 .  凡 事 包 容 . 凡 事 相 信 . 凡 事 盼 望 . 凡 事 忍 耐 。   愛 是 永 不 止 息 ...


男爵府

積分: 7640


發表於 05-3-3 12:12 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Carmen2004,

BB and mami gathering? good idea!


大宅

積分: 4725


發表於 05-3-3 13:11 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

chunchunmama ,

Yes, maybe Easter is a good time to meet as we have a long holiday. However, we have to find a place to meet. Any suggestion?

Carmen
愛 是 恆 久 忍 耐 、 又 有 恩 慈 . 愛 是 不 嫉 妒 . 愛 是 不 自 誇 . 不 張 狂 .  不 作 害 羞 的 事 . 不 求 自 己 的 益 處 . 不 輕 易 發 怒 . 不 計 算 人 的 惡 .  不 喜 歡 不 義 . 只 喜 歡 真 理 .  凡 事 包 容 . 凡 事 相 信 . 凡 事 盼 望 . 凡 事 忍 耐 。   愛 是 永 不 止 息 ...


版主

積分: 16137

版主 好媽媽勳章 醒目開學勳章


發表於 05-3-3 13:26 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入


各位2004年11月全母乳媽媽:

為了方便大家找到本題目, 我在2月23日開始在置頂處做了一連結, 希望能加強大家的互助力量, 又可為大家聚集更多有年紀相若的寶寶家庭一起參與.

就 是 因 為 了 解 到 大 家 都 是 忙 碌 , 請 大 家 在 會 所 內 暢 所 欲 言 之 時, 別 遺 忘 了 參 與 本 區 其 他 題 目 的 分 享 和 交 流 啊 !

因 為 大 家 的 寶 貴 經 驗 和 分 享 都 是 令 到 所 有 母 乳 家 庭 得 到 支 持 的 動 力 !

感 謝 大 家 關 心 關 心 !
【母乳餵哺資料庫】 保 守 著 大 家 的 母 乳 路 ! 無 論 順 逆 , 願 大 家 都 以 喜 樂 和 盼 望 的 心 迎 接 喜 與 憂 ! 加 油 啊 ! 因 為 我 們 在 這 裡 耕 耘 的 路 上 , 有 的 是 扶 持 和 關 顧 啊 ! 願 【母乳餵哺區】 是 母 乳 家 庭 的 加 油 站 !


複式洋房

積分: 455


發表於 05-3-3 15:06 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Hello!

我個bb都係11月6號出世,開頭都唔係全人奶,但2月開始已經轉咗全人奶啦!有gathering,好呀!大家可以見吓面, 不過其他bk媽咪好多時都攪 gathering架,你地可以留意吓!


大宅

積分: 1367


發表於 05-3-3 15:16 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

好開心見到呢個topic,我個baby11月12日出世ga,全人奶
nice to meet u all


大宅

積分: 2245


發表於 05-3-3 15:38 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Hello 大家好,
我bb也是11月出生。 最初bb在院食奶樽, 回家后幾天餐餐都好似打仗咁雙方汗都流晒, 共試用了三種不同的shield, 近滿月又開始另一場仗就是真正埋身餵。 現在, bb(一丁點都)不肯食奶樽, 真有點諷刺。這條路一開始已十分崎嶇...
如果有gathering我都想參加。
Joan
bb weight: birth 3.4kg, 1m 4.2kg, 2m 4.8kg, 3m 5.2kg


大宅

積分: 1221


發表於 05-3-3 17:28 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

大家好,好開心有2004年11月母乳媽媽會。我個囡囡11月23日出世,全人奶。因為係第一胎,有好多野都唔識,好開心係度識到其他媽媽同分享大家的經驗!

chunchunma ,要番去叫埋豬媽,car 仔,天使 同埋anna 黎先得!


男爵府

積分: 7009


發表於 05-3-3 17:28 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

It is good to have a gathering and I also want to participate. :-P
**************************************** 芍妤bb 10/11/2004 在聖保祿醫院出世,體重 2.6Kg。 ****************************************


大宅

積分: 1276


發表於 05-3-3 18:38 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

Hello Hello !! Really very happy to see so many reponses ahh !!! Nice to know all of you !!

My son is also almost bf except the day that I can't pump adequate amount for my b to drink on the next day when I'm back to work. Today is one of such 'cos my b takes about 18-20 oz when I'm out at work, but I've just got 15 oz yesterday ... Chasing the milk amount is really very harsh sometimes... but in order to give the best to my b, I'll surely get through it!!

Hi 妤妤, my b was also born on 10 Nov ah !!
My naughty Chezkel is 7 yrs old la !!


複式洋房

積分: 140


發表於 05-3-3 21:10 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

我現在會密d泵奶..飲多d水和飲奶.thx.這個網頁真好,教懂了我不少.也要謝謝熱心的大家


複式洋房

積分: 448


發表於 05-3-4 01:09 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

大家好:
好開心有2004年11月母乳媽媽會.
我個囡囡係11月8日出世,係全人奶bb.
你地bb食得好唔好呀?


大宅

積分: 1837


發表於 05-3-4 03:09 |顯示全部帖子

Re: 2004年11月全母乳媽媽入

carmen2004:
我BB女同你的仔同一日生日.


My BB is also totally breastfeeding baby so when and where we have gathering

首頁

尾頁

跳至
你需要登錄後才可以回帖 登入 | 註冊